Foto: Folk och Försvar

Rapportering om kris & krig

En säkerhetspolitisk utbildning förankrad i verkligheten

Rapportering om kris & krig är en säkerhetspolitisk utbildning som Folk och Försvar genomför på universitet, högskolor och folkhögskolor runtom i landet. Syftet med utbildningen är att ge studenterna mer insikt i säkerhetspolitik, försvar och frågor som rör samhällets krisberedskap. Utbildningen är också ett praktiskt sätt för studenterna att öva sig i källgranskning, nyhetsvärdering och redaktionellt arbete.

Vi inleder med föreläsningar om säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap. Större delen av utbildningen är dock scenariobaserad och tar sin utgång i en fiktiv kris i Östersjöområdet där Sverige blir involverat i flera olika avseenden. Samtidigt som detta händelseförlopp utspelas drabbas också Sverige av en mycket allvarlig samhällsstörning med stor påverkan på många människors liv. En övningsledning agerar intervjupersoner och spelar olika roller, såsom politiker, myndighetsföreträdare, militärer eller vanliga privatpersoner. Studenternas uppgift under utbildningen är ta reda på vad om pågår, samt att producera nyhetsinnehåll.

Utbildningen genomförs under en och en halv dag och är kostnadsfri för universitet, högskolor och folkhögskolor och är mycket uppskattad av såväl studenter som lärare.

19
Nov

Rapportering om kris och krig

Lunds universitet

19 November 2018 - 20 November 2018

06
Dec

Rapportering om kris och krig

Södertörns högskola

6 December 2018 - 7 December 2018

10
Dec

Rapportering om kris och krig

JMK, Stockholms universitet

10 December 2018 - 11 December 2018

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...