Krisberedskapsutbildning på Bernadottegymnasiet i Göteborg - Folk och Försvar

Krisberedskapsutbildning på Bernadottegymnasiet i Göteborg

REPORTAGE | EVELINA FALKENBERG

För ett aktivt och starkt totalförsvar krävs att kunskapen om vad som påverkar vår säkerhet och hur vi själva kan bidra till säkerhet diskuteras. Medvetenhet och förståelse för vikten och innebörden av ett motståndskraftigt samhälle skapas genom att ta vara på och skapa engagemang och delaktighet i frågorna bland oss som bor i Sverige i dag och i morgon.

Folk och Försvar anordnade en utbildningsträff om krisberedskap på Bernadottegymnasiet i Göteborg den 17 maj.Utbildningsträffen genomfördes med en gymnasieklass på 32 elever som studerar samhällskunskap under sitt första läsår. Tillsammans med fyra aktörer som har särskilda uppdrag och ansvar om krisen eller kriget kommer: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgs stad, Civilförsvarsförbundet och Frivilliga Resursgruppen lärde eleverna sig mer om hemberedskap och hur ansvarsfördelningen ser ut inom samhällets krisberedskap. Syftet med utbildningen är att stärka medvetenheten bland unga om hur vi tillsammans kan bygga ett robustare samhälle.

Utbildningsträffen inleddes med en introduktion till totalförsvaret för att sätta krisberedskap i ett bredare perspektiv, följt av presentation av samtliga medverkande krisberedskapsaktörer. Efter presentationerna genomfördes två diskussionspass i mindre grupper. Länsstyrelsen och Göteborgs stad ledde diskussioner kopplade till hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika krisberedskapsaktörer i samhället i händelse av en kris. Civilförsvarsförbundet och Frivilliga Resursgruppen var på plats med krislåda för att bryta ner och konkretisera innebörden och vikten av hemberedskap. Avslutningsvis framfördes viktiga reflektioner och lärdomar från utbildningen i helklass.

Eleverna som medverkade under utbildningsträffen kommer under nästa läsår att kallas till mönstring. Detta, i kombination med informationsutskick kopplade till totalförsvaret från ansvariga myndigheter, gör att det ligger i tiden att skapa förutsättningar för att befolkningen ska kunna ta till sig informationen. Genom folkbildning och folkförankring, det vill säga den ökade medvetenheten tillsammans med möjligheten att engagera sig och bli mer delaktig i frågorna, kan kunskapen omsättas till faktisk handling och beredskap. Genom att skapa möjligheter för interaktivt kunskapsutbyte mellan sakkunniga krisberedskapsaktörer och civilbefolkningen, kan vi tillsammans bygga ett samhälle som är mer motståndskraftigt – om krisen eller kriget kommer.

Läs mer om folkförankring i artikeln Rusta för folkförankring.

 

Evelina Falkenberg
Praktikant, Folk och Försvar

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Tillbaka

Analys

Utsikt från norra Öland.

ANALYS | JOHAN WIKTORIN
1 November 2018

Analys | Henrik Karlsson
21 December 2016

Analys | Minou Sadeghpour
27 September 2016

Artiklar

ARTIKEL | FOLK OCH FÖRSVAR
12 December 2018

ARTIKEL | FOLK OCH FÖRSVAR
3 December 2018

PODD | FOLK OCH FÖRSVAR
25 Oktober 2018

Opinion

OPINION | CYBERSÄKERHET
19 Oktober 2018

OPINION | NIKLAS KARLSSON
19 Oktober 2018

OPINION | BEATRICE ASK
18 Oktober 2018

Opinion | Dan Eliasson
28 Maj 2018

Reportage

Reportage | Dan Wennerholm
28 Oktober 2015