Foto: Försvarsmakten/Bezav Mahmod
02
Jul
Foto: Försvarsmakten/Bezav Mahmod

Framtidens försvarsmakt

Plats: Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

Datum och tid; -

Förutsättningarna för det militära försvaret av Sverige har förändrats drastiskt. Tidens försvarspolitiska utmaningar är många och en komplex hotbild och gråzonsproblematik löper parallellt med ett ökat behov på operativ förmåga i regional och nationell kontext. En pågående försvarsberedning och Försvarsmaktens perspektivstudie anlägger riktning för myndighetens strategiska utveckling för framtiden, men kraven är många även här och nu. I en osäker omvärld; hur skapar vi en beredskap anpassat till dagens, tillika morgondagens, utmaningar och hur organiserar vi en Försvarsmakt med uppdraget att skapa säkerhet, globalt så väl som lokalt?

Tillsammans med Försvarsmakten bjuder Folk och Försvar in till ett seminarium om framtidens försvarsmakt.

 

Program

Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och försvar

15:00 Försvarsmakten idag och behovet av långsiktighet
Överbefälhavare Micael Bydén

15:20 Operativ förmåga: innebörd och behov
Robert Dalsjö, forskningsledare, FOI
Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör

15:40 Vad ska vi försvara och hur ska det gå till?
Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet
Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift

15:55 Kommentar
Överbefälhavare Micael Bydén

16:00 Seminariet slut

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta andrea.wahlberg@folkochforsvar.se,
.

 

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Foto: Wikimedia Commons/Helena Simonsson

Folk och Försvar i Almedalen

Folk och Försvar är på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen. 

Folk och Försvars seminarier 2018

Hösten 2018 går Sverige till val. Hotet mot demokratin och inte minst rapporterna om påverkan och manipulation av val och folkomröstningar i bland annat USA, Tyskland och Storbritannien de senaste åren har satt fokus på påverkanskampanjer, desinformation och propaganda. Vilka lärdomar har Sverige dragit och hur ska vi arbeta för att skydda den viktigaste grundpelaren i det öppna demokratiska samhället: de fria, hemliga valen samt en öppen och fri debatt och åsiktsbildning i samband med dessa?

Drygt två år in i den försvarspolitiska inriktningsperioden 2016-2020 har Försvarsmakten bland annat genomfört den första försvarsmaktsövningen sedan det tidiga 1990-talet och utvecklingen av ett nytt totalförsvar är prioriterat. Men i perspektivstudien radas utmaningarna för Försvarsmakten upp och efter 2020 sjunker den operativa förmågan om inte mer resurser skjuts till, har överbefälhavaren konstaterat. Hur ser framtidens försvarsmakt ut och vad ska den kunna?

Cyberområdet är en arena där tidigare regler för konflikthantering inte tycks gälla. Där en angripare kan dölja sin identitet relativt enkelt och där angreppet kan kosta lite, såväl politiskt som ekonomiskt, i jämförelse med den skada som det kan åstadkomma. Sverige är inte förskonat från cyberangrepp så hur ska ett svenskt försvar mot hoten se ut? Vilka resurser ska det bestå av och hur ser strategin ut för att nå målet: ett cybersäkert samhälle?

Almedalen 2018

Foto: Försvarsmakten/Bezav Mahmod
02
Jul

Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

2 Juli 2018, klockan 15:00 - 16:00

 

03
Jul

Wisby Strand, Strandvägen 4

3 Juli 2018, klockan 13:15 - 14:45

05
Jul

Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

5 Juli 2018, klockan 10:00 - 12:00

 

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...